وقتي به من فكر مي كني

حس مي كنم از راهِ دور

 تاريخ : جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ | 11:37 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ | 16:9 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |

باچتر آبیت به خیابان که آمدی

حتماً بگو به ابر به باران که آمدی

نم نم بیا به سمت قراری که درمن است

از امتداد خیس درختان که آمدی!

امروز روز خوب من و روز خوب توست

با خنده روئیت بنمایان که آمدی

فواره های یخ زده یکباره واشدند

تا خورد بر مشام زمستان که آمدی

شب مانده بود و هیبتی از ناگهان تو

مانند ماه تا لب ایوان که امدی

زیبایی رها شده در شعر های من!

شعرم رسیده بود به پایان که آمدی

...پیش از شما خلاصه بگویم ـ ادامه ام

نه احتمال داشت نه امکان که آمدی

...گنجشكها ورود تو را جار می زنند

آه ای بهار گمشده ...ای آنکه آمدی!

 تاريخ : شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ | 12:13 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |
هميشه كساني هستند

كه در نهايت دلتنگي

نمي توانيم آنها را در آغوش بگيريم

بدترين اتفاق شايد همين باشد

 تاريخ : جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ | 10:19 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |

ميزي برايِ كار

كاري برايِ تخت

تختي برايِ خواب

خوابي برايِ جان

جاني برايِ مرگ

مرگي برايِ ياد

يادي برايِ سنگ

 تاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ | 10:46 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ | 11:32 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |

دور از تو

فواره ای بی قرارم

پرپر می زنم

که از آسمان تهی

به خانه ی اولم برگردم

 تاريخ : یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 21:11 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |
زندگي يعني:

بخند هرچند غمگيني،

ببخش هرچند مسكيني،

فراموش كن هرچند دلگيري...

اينگونه بودن زيباست هرچند آسان نيست!

 تاريخ : یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 20:53 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 20:45 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 20:43 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ | 12:57 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ | 11:50 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |

براي بچه ها صدا جزئي از زندگي است

براي بزرگترها سكوت جزئي از زندگي ميشودتاريخ : چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 10:29 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ | 16:30 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ | 16:28 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ | 16:27 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |
من

از میان واژه های زلال

دوستی را برگزیده ام

آنجا که

برف های تنهایی

آب می شوند

در صدای تابستانی

یک دوست

ناهید عباسی

 تاريخ : سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ | 11:24 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 20:8 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 20:6 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |

برايِ طولاني زيستن لازم نيست به روزهايِ زندگي اضافه شود

بلكه بايد تلاش شود كه زندگي به روزهايمان اضافه شود

 تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 13:18 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |

مهم اين نيست كه زيبا باشي،

زيبايي در اين است كه مهم باشي

حتي برايِ يك نفر!!!تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 11:42 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 11:36 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ | 11:15 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳ | 21:30 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳ | 8:43 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۳ | 16:38 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۳ | 16:31 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۳ | 15:46 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |تاريخ : جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ | 18:37 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |

فكر ميكنم اگه خواب نبود،زندگي خيلي كسل كننده ميشد

آخه بيشتر آرزوهاي آدم تو خواب برآورده ميشه

 تاريخ : جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ | 11:4 | نویسنده : ❤دختر دریا-پسر صحرا❤ |